bandantoc.hanoi.gov.vn - Ket qua bieu quyet

Ad

bandantoc.hanoi.gov.vn is powered by Microsoft-IIS and has no DNS entries .

Content preview from bandantoc.hanoi.gov.vn:  Sáng 30-5, tại Nhà thi đấu thị xã Sơn Tây, đã diễn ra Lễ khai mạc Hội thi thể thao dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội năm 2017 do Ban Dân tộc Thành phố phối hợp với Sở Văn hóa&Thể thao và Thị xã Sơn Tây tổ chức.

Explore by label: bandantoc . hanoi . gov . vn

DNS Records Atom Feed

Updating...

Whois for gov.vn

Ping

Updating...

Comments

Ad

Wikipedia

No information found

HTTP Port 80 Reply

Content-length: 203583
X-aspnet-version: 4.0.30319
Set-cookie: .ASPXANONYMOUS=LFcNd02o0wEkAAAANDVlOWZkYjYtMTA2Yy00NzcxLTkwNTYtZjQ0YzRlYjJkMGFj0; expires=Sun, 18-Feb-2018 00:14:38 GMT; path=/; HttpOnly, ASP.NET_SessionId=3035rt25ur41d0s1b3iehgjg; path=/; HttpOnly, .ASPXANONYMOUS=LFcNd02o0wEkAAAANDVlOWZkYjYtMTA2Yy00NzcxLTkwNTYtZjQ0YzRlYjJkMGFj0; expires=Sun, 18-Feb-2018 00:14:38 GMT; path=/; HttpOnly, ASP.NET_SessionId=3035rt25ur41d0s1b3iehgjg; path=/; HttpOnly, language=vi-VN; path=/; HttpOnly
X-powered-by: ASP.NET
Server: Microsoft-IIS/7.5
Connection: close
Cache-control: private
Date: Sun, 10 Dec 2017 13:34:40 GMT
Content-type: text/html; charset=utf-8