thanhnien.hnue.edu.vn - edu

Ad

thanhnien.hnue.edu.vn is powered by Microsoft-IIS and has no DNS entries .

Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Content preview from thanhnien.hnue.edu.vn: 1 Thông báo về việc tổ chức cuộc thi "Rạng rỡ sắc xuân năm 2018" 2 Chương trình Xuân Yêu thương 2018 – Ấm áp và xúc động 3 CLB Địa lý phối hợp tổ chức chương trình "Xuân sum vầy - Tết trọn yêu thương" 4 Lớp tập huấn “Kỹ năng khai thác tài liệu trong các CSDL tại các thư viện và thông tin trên internet phục vụ học tập và NCKH” - Một chương trình thiết thực cho đoàn viên 5 Website Trung ương Đoàn đưa tin về Cuộc thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tuyên truyề

Explore by label: thanhnien . hnue . edu . vn

DNS Records Atom Feed

Updating...

Whois for edu.vn

Ping

Updating...

Comments

Ad

Wikipedia

Edu bezeichnet:

More

HTTP Port 80 Reply

Content-length: 15944
Content-encoding: gzip
Set-cookie: .ASPXANONYMOUS=N_x221Pi0wEkAAAAMWFjYjk3NTUtOWM1Zi00ZDBkLThiNDQtZmY3MzA2OWY1MDFm0; expires=Wed, 02-May-2018 20:26:31 GMT; path=/; HttpOnly, ASP.NET_SessionId=vlbgb3ujapusb011hvvdg0nf; path=/; HttpOnly, .ASPXANONYMOUS=N_x221Pi0wEkAAAAMWFjYjk3NTUtOWM1Zi00ZDBkLThiNDQtZmY3MzA2OWY1MDFm0; expires=Wed, 02-May-2018 20:26:31 GMT; path=/; HttpOnly, ASP.NET_SessionId=vlbgb3ujapusb011hvvdg0nf; path=/; HttpOnly, language=vi-VN; path=/; HttpOnly
X-aspnet-version: 4.0.30319
Vary: Accept-Encoding
Server: Microsoft-IIS/8.0
Connection: close
Cache-control: private
Date: Thu, 22 Feb 2018 09:46:30 GMT
X-powered-by: ASP.NET
Content-type: text/html; charset=utf-8