www.thptsonmy.edu.vn - Cổng Thông Tin Điện Tử Trường THPT Sơn ...

Ad

www.thptsonmy.edu.vn is powered by LiteSpeed and has no DNS entries .

Trường THPT Sơn Mỹ bắt đầu xây dựng vào ngày 20/04/1985, hoàn thành vào ngày 20/08/1985, được UBND tỉnh Nghĩa Bình ký quyết định thành lập vào ngày 4/9/1985.

Content preview from www.thptsonmy.edu.vn: Đầu giờ chiều 13/8, thêm Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, Đại học Dầu khí Việt Nam công bố điểm chuẩn. Trước đó Học viện Nông nghiệp, Đại học Vinh và nhiều trường tư thục ở TP HCM đã có điểm trúng tuyển 2016. Thí sinh tra cứu điểm chuẩn các trường theo thứ tự dưới đây:

Explore by label: www . thptsonmy . edu . vn

DNS Records Atom Feed

Updating...

Whois for edu.vn

Ping

www.thptsonmy.edu.vn : [0], 96 bytes, 192 ms (192 avg, 0% loss)
www.thptsonmy.edu.vn : [1], 96 bytes, 193 ms (192 avg, 0% loss)

www.thptsonmy.edu.vn : xmt/rcv/%loss = 2/2/0%, min/avg/max = 192/192/193

Comments

Ad

Wikipedia

Edu bezeichnet:

More

HTTP Port 80 Reply

Content-encoding: gzip
Transfer-encoding: chunked
Set-cookie: eadb8989b1fe6060ee2c218fd6055d89=4i12q99bs6vckp0rivttke4cb0; path=/
X-logged-in: False
Vary: Accept-Encoding
Server: LiteSpeed
Connection: close
Pragma: no-cache
Cache-control: no-cache
Date: Sat, 24 Feb 2018 08:55:03 GMT
P3p: CP="NOI ADM DEV PSAi COM NAV OUR OTRo STP IND DEM"
Content-type: text/html; charset=utf-8
Accept-ranges: bytes