7or.am - Լուրեր Հայաստանից - 7or.am

Ad

7or.am is powered by nginx and has 4 DNS entries . The authorative whois server for the top level domain 'am' is whois.amnic.net

Content preview from 7or.am: Ներիշխանական գզվռտոցի մասին Նոյեմբեր 09, 2017 15:30 Արքունիքում իրար են ուտում: Իսկ դեռ ինչե՜ր ենք տեսնելու 2018-ի ապրիլին ընդառաջ: Առայժմ իրար վրա կրակում են «մուտիլովկաներով», բայց հետո ավելի կոշտ մեթոդներ կլինեն:

Explore by label: 7or . am

DNS Records Atom Feed

Updating...

Whois for 7or.am

From server whois.amnic.net 1 week, 6 days ago (None):

Ping

Updating...

Comments

Ad

Wikipedia

No information found

HTTP Port 80 Reply

Content-encoding: gzip
Transfer-encoding: chunked
Vary: Accept-Encoding
Server: nginx
Connection: close
Date: Wed, 15 Nov 2017 03:39:10 GMT
Content-type: text/html; charset=UTF-8