akm.gov.al - Kreu

Ad

akm.gov.al is powered by Apache and has no DNS entries .

Content preview from akm.gov.al: AKM, si autoriteti kompetent, midis aktiviteteve të tjera, bazuar në Ligjin Nr. 10 440, date 07.07.2011, Shtojca II, Pika 10, shqyrton dhe jep vendimin për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis, edhe për ‘’Prodhime infrastrukturore’’.

Explore by label: akm . gov . al

DNS Records Atom Feed

Updating...

Whois for gov.al

Ping

Updating...

Comments

Ad

Wikipedia

No information found

HTTP Port 80 Reply

Content-length: 86923
Accept-ranges: bytes
Server: Apache/2.2.15 (CentOS)
Last-modified: Thu, 20 Jul 2017 07:38:28 GMT
Connection: close
Etag: "2e8f-1538b-554bad59fd9ef"
Date: Fri, 11 Aug 2017 22:06:12 GMT
Content-type: text/html; charset=UTF-8