azhbr.gov.al - AZHBR - Faqja Kryesore

Ad

azhbr.gov.al is powered by Apache and has no DNS entries .

AZHBR, Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural. AZHBR mbështet fermerët përmes subvencioneve shtetërore dhe Grantit IPARD-Like.

Content preview from azhbr.gov.al: NJOFTIME Zgjidh... Grafiku i shlyerjes së detyrimeve sipas vendimeve... Njoftim për pikët e marra nga konkurimi në AZHB... Njoftim për pikët e marra nga konkurimi në AZHB... Njoftim për pikët e marra nga konkurimi në AZHB... Njoftim për pikët e marra nga konkurimi në AZHB... Njoftim për pikët e marra nga konkurimi në AZHB... Njoftim për pikët e marra nga konkurimi në AZHB... Njoftim për pikët e marra nga konkurimi në AZHB... Njoftim për pikët e marra nga konkurimi në AZHB... Njoftim për p

Explore by label: azhbr . gov . al

DNS Records Atom Feed

Updating...

Whois for gov.al

Ping

Updating...

Comments

Ad

Wikipedia

No information found

HTTP Port 80 Reply

Updating...