bse.al - Kreu | B.S.E - Shërbim Përmbarimor Privat

Ad

bse.al is powered by nginx and has no DNS entries .

Shërbimi Përmbarimor Privat BSE ofron një paketë shërbimesh profesionale për të adresuar të gjitha nevojat dhe shqetësimet tuaja. Juristët e specializuar, që janë pjesë e stafit tonë, ju sjellin ekspertizën e tyre në gjithë aspektet e procedurës së ekzekutimit të titujve ekzekutivë. Si rezultat i shërbimeve të shkëlqyera, stafit profesional dhe veprimtarisë sonë që orientohet tërësisht në shërbim të klientëve, ne kemi krijuar sot një bazë shumë të gjerë klientësh në të gjithë vendin.

Content preview from bse.al: Shoqëria “B.S.E” sh.p.k (Bailiff Service Executive), me seli qendrore në Tiranë, ushtron aktivitetin në tregun shqiptar të shërbimit përmbarimor gjyqësor privat. B.S.E realizon ekzekutimin e të gjitha llojeve të detyrimeve që neni 510 i Kodit të Procedurës Civile i cilëson si tituj ekzekutiv:

Explore by label: bse . al

DNS Records Atom Feed

Updating...

Whois for bse.al

Updating...

Ping

Updating...

Comments

Ad

Wikipedia

BSE steht als Abkürzung für:

More

HTTP Port 80 Reply

Updating...