cesitli-belgeler.blogspot.ae - Her Türlü Çeşitli Belgeler

Ad

cesitli-belgeler.blogspot.ae is powered by GSE and has no DNS entries . The authorative whois server for the top level domain 'ae' is whois.aeda.net.ae

Content preview from cesitli-belgeler.blogspot.ae: İnsanın yaratılışı ile ilgili Grek mitine ait birkaç söylen vardır. En çok bahsi geçen iki değişik hikayeyeden bahsetmek istiyorum size. İlki belki zamanlama açısından daha mantıklı görünüyor ancak ondan daha çok sevdiğim bir hikaye daha var ki, ilkini kısaca özetleyip, onu sonra uzun uzun anlatacağım :)Hesiodos'un Soylar Efsanesi:Bu efsane insanın tam olarak nasıl yaratıldığını açıklamaz. Sadece yaratılmış olduğunu varsayar ve sonrasını anlatır bize. Der ki Hesiodos:Chronus'un egemenliği sırası

Explore by label: cesitli-belgeler . blogspot . ae

DNS Records Atom Feed

Updating...

Whois for blogspot.ae

From server whois.aeda.net.ae 4 days, 12 hours ago (None):

Ping

Updating...

Comments

Ad

Wikipedia

No information found

HTTP Port 80 Reply

Content-length: 36353
X-xss-protection: 1; mode=block
X-content-type-options: nosniff
Content-encoding: gzip
Expires: Sat, 22 Jul 2017 16:06:05 GMT
Server: GSE
Last-modified: Tue, 20 Dec 2016 11:15:11 GMT
Connection: close
Etag: W/"fa0bba64d7aa35cf3c7e97e86095f3228821c5df3f90987b48f10031186a4d7f"
Cache-control: private, max-age=0
Date: Sat, 22 Jul 2017 16:06:05 GMT
Content-type: text/html; charset=UTF-8