cprint.am - Control Print - Cprint.am

Ad

cprint.am is powered by nginx and has no DNS entries . The authorative whois server for the top level domain 'am' is whois.amnic.net

Content preview from cprint.am: Control Print ընկերությունն ամբողջական գովազդային ծառայություններ մատուցող ընկերություն է: Մեր գործունեության հիմնական ուղղություններն են՝ դիզայն, թվային, օֆսեթ և լայնաֆորմատ տպագրություն, արտաքին գովազդ, լազերային հատում: Պրոֆեսիոնալ ու պարտաճանաչ աշխատանքի, մատչելի գների, սեղմ ժամկետներում աշխատելու ունակության շնորհիվ, մեր ընկերությունը գրավել է իր ուրույն տեղը Հայաստանյան գովազդային շուկայում, որի վառ ապացույցը մեր հաճախորդների գոհունակությունն է:

Explore by label: cprint . am

DNS Records Atom Feed

Updating...

Whois for cprint.am

From server whois.amnic.net 5 days, 9 hours ago (None):

Ping

Updating...

Comments

Ad

Wikipedia

No information found

HTTP Port 80 Reply

Content-encoding: gzip
X-powered-by: PHP/5.6.30-pl0-gentoo
Transfer-encoding: chunked
Set-cookie: e87b4334b8d0b513a1dd94632836085f=buqbuje4as5hgsnfejn7qbfta0; path=/; HttpOnly, d5091cdb6e46c0639ac2007815fd979f=hy-AM; expires=Sun, 12-Aug-2018 23:26:04 GMT; Max-Age=31536000; path=/
X-logged-in: False
Expires: Mon, 1 Jan 2001 00:00:00 GMT
Vary: Accept-Encoding
Server: nginx/1.9.12
Last-modified: Sat, 12 Aug 2017 23:26:04 GMT
Connection: close
Pragma: no-cache
Cache-control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Date: Sat, 12 Aug 2017 23:26:04 GMT
P3p: CP="NOI ADM DEV PSAi COM NAV OUR OTRo STP IND DEM"
Content-type: text/html; charset=utf-8