data.al - Open Data Albania

Ad

data.al is powered by Apache and has 2 DNS entries .

Promovon transparence nepermjet te dhenave per disa indikatore socio-ekonomike shqiptare, te mbledhura nga disa zyra publike, qe me pas perpunohen dhe publikohen ne format te riperdorshem.

Content preview from data.al: Open Data Albania ka renditur Deputetët e Kuvendit sipas vlerave për të ardhura të deklaruara për vitin 2015. Deputetët janë subjekt i deklarimit dhe kontrollit publik të pasurive dhe konfliktit të interesit. Deputetët duhet të dorëzojë në fillim viti një Deklaratë ku bëhen të ditura të ardhura, shtesa apo pakësim të pasurisë për dymbëdhjetë muaj të vitit të fundit.

Explore by label: data . al

DNS Records Atom Feed

Updating...

Whois for data.al

Ping

Updating...

Comments

Ad

Wikipedia

Data bezeichnet:

More

HTTP Port 80 Reply

Updating...