data.al - Open Data Albania

Ad

data.al is powered by Apache and has no DNS entries .

Promovon transparence nepermjet te dhenave per disa indikatore socio-ekonomike shqiptare, te mbledhura nga disa zyra publike, qe me pas perpunohen dhe publikohen ne format te riperdorshem.

Content preview from data.al: Open Data Albania, po publikon Listën e Donatorëve të Partive Politike, subjekte zgjedhore në Fushatën për Zgjedhjet e Përgjithshme 2017. Donatorët për vlera mbi 100 milion lekë regjistrohen gjatë fushatës në një regjistër të posaçëm. Ata duhet të bëjnë pagesa vetëm në llogarinë bankare të çelura nga subjekti elektoral në një bankë të nivelit të dytë dhe të paracaktuar për dhurime zgjedhore.

Explore by label: data . al

DNS Records Atom Feed

Updating...

Whois for data.al

Ping

Updating...

Comments

Ad

Wikipedia

Data bezeichnet:

More

HTTP Port 80 Reply

Content-length: 7788
Content-encoding: gzip
Vary: Accept-Encoding
Server: Apache/2.4.10
Connection: close
Date: Sat, 17 Mar 2018 08:40:48 GMT
Content-type: text/html; charset=iso-8859-1