impoqrik.am - Իմ Փոքրիկ

Ad

impoqrik.am is powered by Apache and has no DNS entries . The authorative whois server for the top level domain 'am' is whois.amnic.net

Ամեն ինչ մայրիկների համար

Content preview from impoqrik.am: Վաղուց, շատ վաղուց մի մեծ խնձորի ծառ էր աճում: Փոքրիկ տղան սիրում էր խաղալ դրա շուրջն ամեն օր: Նա բարձրանում էր ծառը, ուտում խնձորները և քնում ծառի ստվերում: Նա սիրում էր ծառը, իսկ ծառ սիրում էր խաղալ նրա հետ: Բայց ժամանակն անցնում էր և փոքրիկ տղան մեծանում էր: Նա այլևս չէր խաղում ծառի շուրջն ամեն օր:

Explore by label: impoqrik . am

DNS Records Atom Feed

Updating...

Whois for impoqrik.am

From server whois.amnic.net 4 weeks, 1 day ago (None):

Updating...

Ping

Updating...

Comments

Ad

Wikipedia

No information found

HTTP Port 80 Reply

Updating...