ngg.ng - ngg

ngg.ng has 5 DNS entries . The authorative whois server for the top level domain 'ng' is whois.nic.net.ng

Explore by label: ngg . ng

DNS Records Atom Feed

Whois for ngg.ng

From server whois.nic.net.ng 1 week, 2 days ago (None):

Ping

ngg.ng : [0], 96 bytes, 170 ms (170 avg, 0% loss)
ngg.ng : [1], 96 bytes, 170 ms (170 avg, 0% loss)

ngg.ng : xmt/rcv/%loss = 2/2/0%, min/avg/max = 170/170/170

Comments

Wikipedia

No information found

HTTP Port 80 Reply

_