open.data.al - Open Data Albania

Ad

open.data.al is powered by Apache and has no DNS entries .

Promovon transparence nepermjet te dhenave per disa indikatore socio-ekonomike shqiptare, te mbledhura nga disa zyra publike, qe me pas perpunohen dhe publikohen ne format te riperdorshem.

Content preview from open.data.al: Open Data Albania ka renditur Gjyqtarët  e Gjykatës së Lartë sipas vlerave për të ardhura të deklaruara për vitin 2015. Gjyqtarët në Republikën e Shqipërisë janë subjekt i deklarimit dhe kontrollit publik të pasurive dhe konfliktit të interesit. Ata duhet të dorëzojnë në fillim viti një Deklaratë ku bëhen të ditura të ardhura, shtesa apo pakësim të pasurisë për dymbëdhjetë muaj të vitit të fundit.

Explore by label: open . data . al

DNS Records Atom Feed

Updating...

Whois for data.al

Ping

Updating...

Comments

Ad

Wikipedia

Data bezeichnet:

More

HTTP Port 80 Reply

X-powered-by: PHP/5.6.26
Transfer-encoding: chunked
Server: Apache
Connection: close
Date: Tue, 18 Jul 2017 22:11:38 GMT
Content-type: text/html; charset=iso-8859-1