tct.al - Kurse IT – Tirana Center of Technology

Ad

tct.al is powered by nginx and has no DNS entries .

Content preview from tct.al: Qendra e Teknologjisë Tiranë (TCT) është një qendër e specializuar për trajnime profesionale në fushën e teknologjisë së informacionit (IT). TCT klasifikohet si nje institucion i mësimdhënies së njohurive praktike. TCT fokusohet në përgatitjen e forcës punëtore në fushën e Teknologjisë dhe Informaionit, dhe specifikisht, në produktet e Microsoft, Linux, Cisco Systems dhe Virtualizim. TCT ndjek praktikën “Hands on” sepse beson që profesioni përvetësohet vetëm nëpërmjet praktikës. Të mës

Explore by label: tct . al

DNS Records Atom Feed

Updating...

Whois for tct.al

Updating...

Ping

Updating...

Comments

Ad

Wikipedia

Updating...

HTTP Port 80 Reply

Updating...