www.akm.gov.al - Kreu

Ad

www.akm.gov.al is powered by Apache and has no DNS entries .

Content preview from www.akm.gov.al: AKM, si autoriteti kompetent, midis aktiviteteve të tjera, bazuar në Ligjin Nr. 10 440, date 07.07.2011, Shtojca II, Pika 10, shqyrton dhe jep vendimin për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis, edhe për ‘’Prodhime infrastrukturore’’.

Explore by label: www . akm . gov . al

DNS Records Atom Feed

Updating...

Whois for gov.al

Ping

Updating...

Comments

Ad

Wikipedia

No information found

HTTP Port 80 Reply

Updating...