www.ives.sk - ives

www.ives.sk is powered by Apache and has no DNS entries . The authorative whois server for the top level domain 'sk' is whois.sk-nic.sk

Organizácia pre informatiku verejnej správy

Content preview from www.ives.sk: Široká základňa používateľov SW produktov IVeS svedčí o dobrých výsledkoch, ktoré organizácia dosiahla pri budovaní informačných systémov všeobecnej miestnej štátnej správy a samosprávy v SR. Organizácia IVeS garantuje dlhodobý rozvoj vytvoreného aplikačného programového vybavenia a konzultačno-poradenské služby, ktoré v rámci služieb štandardnej technickej podpory (služby STP) poskytuje všetkým registrovaným používateľom aj prostredníctvom tohto portálu .

Explore by label: www . ives . sk

DNS Records Atom Feed

Updating...

Whois for ives.sk

From server whois.sk-nic.sk 1 week, 3 days ago (None):

Ping

Updating...

Comments

Wikipedia

No information found

HTTP Port 80 Reply

Content-encoding: gzip
Transfer-encoding: chunked
Set-cookie: JSESSIONID=EEE4D881866C461CCBF844DDB5D7A777; Path=/; Secure
Vary: Accept-Encoding
Server: Apache
Connection: close
Date: Mon, 22 Apr 2024 02:53:18 GMT
Content-type: text/html;charset=UTF-8