www.open.data.al - Open Data Albania

Ad

www.open.data.al is powered by Apache and has no DNS entries .

Promovon transparence nepermjet te dhenave per disa indikatore socio-ekonomike shqiptare, te mbledhura nga disa zyra publike, qe me pas perpunohen dhe publikohen ne format te riperdorshem.

Content preview from www.open.data.al: Open Data Albania ka renditur Drejtuesit e Prokurorive në Rrethe sipas vlerave për të ardhura të deklaruara për vitin 2015. Drejtuesit e Prokurorive në Republikën e Shqipërisë janë subjekt i deklarimit dhe kontrollit publik të pasurive dhe konfliktit të interesit.

Explore by label: www . open . data . al

DNS Records Atom Feed

Updating...

Whois for data.al

Ping

Updating...

Comments

Ad

Wikipedia

Data bezeichnet:

More

HTTP Port 80 Reply

Updating...