www.ulekare.cz - Největší online lékařská poradna | uLékaře.cz

www.ulekare.cz is powered by nginx and has no DNS entries . The authorative whois server for the top level domain 'cz' is whois.nic.cz

Zeptejte se diskrétně lékaře na své zdravotní problémy nebo se objednejte k lékaři. Online, bez čekání v čekárně. 70 praktických lékařů a 250 specialistů je tu pro vás.

Content preview from www.ulekare.cz: Největší česká medicínská online poradna a průkopník v oblasti telemedicíny si klade za cíl zefektivnit a zkvalitnit české zdravotnictví. Tým více jak 300 lékařů včetně desítek specialistů obslouží průměrně 2 500 uživatelů měsíčně. Poradna je pacientům k dispozici 24 hodin 7 dní v týdnu nejen na webu, ale i přes mobilní aplikaci.

Explore by label: www . ulekare . cz

DNS Records Atom Feed

Updating...

Whois for ulekare.cz

From server whois.nic.cz 1 week, 3 days ago (None):

Ping

Updating...

Comments

Wikipedia

No information found

HTTP Port 80 Reply

X-xss-protection: 1; mode=block
Content-security-policy: default-src * data: 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' 'self' blob:
X-content-type-options: nosniff
Content-encoding: gzip
Transfer-encoding: chunked
Set-cookie: DEBUG_ENVIRONMENT=dd7b054b5b94d9424ab98a6a34048906; expires=Tue, 26-Jan-2021 11:16:50 GMT; Max-Age=7776000; path=/; secure; HttpOnly, PHPSESSID=ce06608i26i3ovmd9iu27aco1p; expires=Fri, 27-Nov-2020 21:16:50 GMT; Max-Age=2628000; path=/; secure; HttpOnly
Expires: Wed, 28 Oct 2020 11:16:50 GMT
Server: nginx
Connection: close
Strict-transport-security: max-age=31536000
Cache-control: max-age=0, must-revalidate, private
Date: Wed, 28 Oct 2020 11:16:50 GMT
X-frame-options: SAMEORIGIN
Referrer-policy: origin-when-cross-origin
Content-type: text/html; charset=UTF-8