www.vtb.am - VTB - Աշխարհն առանց արգելքների

Ad

www.vtb.am is powered by nginx and has no DNS entries . The authorative whois server for the top level domain 'am' is whois.amnic.net

Content preview from www.vtb.am: ՎՏԲ խմբի մասին  Բաժնետերեր և ներդրողներ  ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի մասին  Մասնաճյուղեր և բանկոմատներ  Ֆիզիկական անձանց  Փոքր բիզնեսին  Կորպորատիվ հաճախորդներին  Ներդրումային բիզնես  Հաշվիչներ  Հաշվետվություն  Կարգավորում  Ֆինանսական հաշտարար  Հաճախորդի իրավունքները  Հետադարձ կապ Ուշադրություն` Հարգելի հաճախորդ, Բանկի կայքում հայերեն և ռուսերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում անհրաժեշտ է հիմնվել հայերեն տարբերակի վրա: Հղված կայքերի բովանդակության ստ

Explore by label: www . vtb . am

DNS Records Atom Feed

Updating...

Whois for vtb.am

From server whois.amnic.net 1 week, 5 days ago (None):

Ping

Updating...

Comments

Ad

Wikipedia

No information found

HTTP Port 80 Reply

Content-encoding: gzip
Pragma: no-cache
X-content-type-options: nosniff
X-powered-by: PHP/5.3.3
Transfer-encoding: chunked
Set-cookie: CITY_IP=46.20.246.105; expires=Sun, 23-Jul-2017 20:15:00 GMT; path=/; domain=.vtb.am, GLOBAL_CITY_NAME=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0; path=/; domain=.vtb.am, _LAT=55.7558; path=/; domain=.vtb.am, _LNG=37.6176; path=/; domain=.vtb.am, PHPSESSID=9q6597k2cv38fi7kjdqjul6m06; path=/; domain=vtb.am; HttpOnly, BITRIX_SM_BANNERS=27_340_1_30062017%2C27_811_1_30062017%2C27_74_1_30062017; expires=Mon, 18-Jun-2018 20:15:01 GMT; path=/; domain=vtb.am
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Server: nginx/1.6.2
Connection: close
X-powered-cms: Bitrix Site Manager (17c3b63ff83711a1453f31aab46ae9a4)
Cache-control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Date: Fri, 23 Jun 2017 20:15:01 GMT
P3p: policyref="/bitrix/p3p.xml", CP="NON DSP COR CUR ADM DEV PSA PSD OUR UNR BUS UNI COM NAV INT DEM STA"
Content-type: text/html; charset=UTF-8