youandworld.am - Youandworld.am

Ad

youandworld.am is powered by Apache and has no DNS entries . The authorative whois server for the top level domain 'am' is whois.amnic.net

Content preview from youandworld.am: «Դստրի՛կս, Հիմա գիշեր է: Ծննդյան գիշեր: Իմ փոքրիկ ամրոցի բոլոր անզեն պահապանները քնել են: Քնած են և եղբայրդ ու քույրդ: Նույնիսկ մայրդ արդեն քնել է: Ես քիչ մնաց արթնացնեի այդ նիրհող թռչնակներին, մինչև կհասնեի իմ այս աղոտ լուսավորված սենյակը: Ինչքա՜ն հեռու եմ քեզանից, բայց թող կուրանան աչքերս, թե քո պատկերը թեկուզ մի ակնթարթ հեռանում է աչքիս առաջից: Նա այնտեղ է`իմ սեղանին, այստեղ` սրտիս մեջ: Այդտեղ՝ հեքիաթային Փարիզում, դու պարում ես փառահեղ թատրոնի բեմահարթակի վրա`Ելիսեյան դաշտերում: Ես դա լավ գ

Explore by label: youandworld . am

DNS Records Atom Feed

Updating...

Whois for youandworld.am

From server whois.amnic.net 3 weeks, 2 days ago (None):

Updating...

Ping

Updating...

Comments

Ad

Wikipedia

No information found

HTTP Port 80 Reply

Updating...