www.cci.al - Dhoma e Tregtise dhe Industrise Tirane | DHTIT

Ad

www.cci.al is powered by Apache and has no DNS entries .

Content preview from www.cci.al: Edukim, Informim dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë krahas aktiviteteve të shumta si dhe trajnimeve në fushën e biznesit ka hapur pranë saj edhe një degë të re të një rëndësie të veçantë: “Qendrën e kurseve të Gjuhëve të Huaja” e cila duke patur parasysh kërkesën në rritje të tregut për përvetësimin e Gjuhëve të Huaja, do të ofrojë kurse të Gjuhës Angl**ze si edhe të gjuhëve të tjera…Lexo më shumë

Explore by label: www . cci . al

DNS Records Atom Feed

Updating...

Whois for cci.al

Ping

Updating...

Comments

Ad

Wikipedia

Updating...

HTTP Port 80 Reply

Updating...