barepasht.am - ՀԻՄՆԱԿԱՆ

Ad

barepasht.am is powered by nginx and has 3 DNS entries . The authorative whois server for the top level domain 'am' is whois.amnic.net

Content preview from barepasht.am: Մարտի 18-ին, ժամը 18.30-ին «Բարեպաշտ սերունդ» հիմնադրամում տեղի է ունենալու սեմինար-հանդիպում «Աստվածաբանությունն իբրև բժշկագիտություն» թեմայովՀանդիպումը հետաքրքրական է այն առումով, որ տրվելու են այնպիսի հարցերի պատասխաններ, որոնք շատ անգամ մշուշոտ են մարդու համար, թե՛ հոգևոր տեսանկյունից՝ հիվանդություններն ինչպես են ծնվում, և թե՛ ինչպես անել, որպեսզի ձերբազատվել հիվանդություններից: Սեմինարը վարելու է Հովհաննես ՄանուկյանըՀասցե` ք. Երևան, Կորյունի 19ա, 3-րդ հարկ«Բարեպաշտ սերունդ» հիմնադրամՀեռ. 01

Explore by label: barepasht . am

DNS Records Atom Feed

Updating...

Whois for barepasht.am

From server whois.amnic.net 1 week ago (None):

Ping

barepasht.am : [0], 96 bytes, 117 ms (117 avg, 0% loss)
barepasht.am : [1], 96 bytes, 117 ms (117 avg, 0% loss)

barepasht.am : xmt/rcv/%loss = 2/2/0%, min/avg/max = 117/117/117

Comments

Ad

Wikipedia

No information found

HTTP Port 80 Reply

Content-length: 10513
Content-encoding: gzip
Set-cookie: 804a11a0b4c75bb0e079cf503a872829=e94375a720810585dfad72517c45cfcf; path=/, 016ae4393e0e33f4882d437bd6eaadc9=hy-AM; expires=Thu, 11-Jan-2018 18:13:16 GMT; path=/
Accept-ranges: bytes
X-cacheable: YES
Server: nginx/1.10.2
Connection: close
X-served-from-cache: Yes
Date: Wed, 11 Jan 2017 18:13:17 GMT
Content-type: text/html