www.barepasht.am - ՀԻՄՆԱԿԱՆ

Ad

www.barepasht.am is powered by nginx and has 1 DNS entries . The authorative whois server for the top level domain 'am' is whois.amnic.net

Content preview from www.barepasht.am: Մարտի 18-ին, ժամը 18.30-ին «Բարեպաշտ սերունդ» հիմնադրամում տեղի է ունենալու սեմինար-հանդիպում «Աստվածաբանությունն իբրև բժշկագիտություն» թեմայովՀանդիպումը հետաքրքրական է այն առումով, որ տրվելու են այնպիսի հարցերի պատասխաններ, որոնք շատ անգամ մշուշոտ են մարդու համար, թե՛ հոգևոր տեսանկյունից՝ հիվանդություններն ինչպես են ծնվում, և թե՛ ինչպես անել, որպեսզի ձերբազատվել հիվանդություններից: Սեմինարը վարելու է Հովհաննես ՄանուկյանըՀասցե` ք. Երևան, Կորյունի 19ա, 3-րդ հարկ«Բարեպաշտ սերունդ» հիմնադրամՀեռ. 01

Explore by label: www . barepasht . am

DNS Records Atom Feed

Updating...

Whois for barepasht.am

From server whois.amnic.net 5 days, 23 hours ago (None):

Ping

www.barepasht.am : [0], 96 bytes, 149 ms (149 avg, 0% loss)
www.barepasht.am : [1], 96 bytes, 149 ms (149 avg, 0% loss)

www.barepasht.am : xmt/rcv/%loss = 2/2/0%, min/avg/max = 149/149/149

Comments

Ad

Wikipedia

No information found

HTTP Port 80 Reply

Content-encoding: gzip
Transfer-encoding: chunked
Set-cookie: 804a11a0b4c75bb0e079cf503a872829=8dbd3a78d44c9553a5d9a3921be7c38d; path=/, 016ae4393e0e33f4882d437bd6eaadc9=hy-AM; expires=Tue, 16-Oct-2018 23:48:40 GMT; path=/
Server: nginx/1.12.1
Connection: close
Date: Mon, 16 Oct 2017 23:48:41 GMT
Content-type: text/html