www.vsb.cz - VŠB - Technická univerzita Ostrava - VŠB-TUO

www.vsb.cz is powered by nginx and has no DNS entries . The authorative whois server for the top level domain 'cz' is whois.nic.cz

Získejte technické, ekonomické a přírodovědné vzdělání v Ostravě. Studujte obory s budoucností.

Content preview from www.vsb.cz: VŠB  – Technická univerzita Ostrava už více než 175 let propojuje technické, ekonomické, přírodovědné a umělecké obory v moderních studijních programech, reagujících na skutečné problémy současnosti.Realizujeme základní i aplikovaný výzkum na špičkové úrovni. Díky tradici a spolupráci s průmyslem i řadou domácích a zahraničních univerzitv široké škále odvětví, poskytujeme inovativní řešení v řadě oborů a jistotu uplatnění našim absolventům.

Explore by label: www . vsb . cz

DNS Records Atom Feed

Updating...

Whois for vsb.cz

From server whois.nic.cz 1 day, 12 hours ago (None):

Ping

Updating...

Comments

Wikipedia

No information found

HTTP Port 80 Reply

Content-encoding: gzip
Transfer-encoding: chunked
Expires: Thu, 23 May 2024 22:22:16 CEST
Vary: Accept-Encoding, Origin
Server: nginx/1.14.1
Last-modified: Thu, 23 May 2024 20:20:16 GMT
Connection: close
Cache-control: public, max-age=0, public, max-age=120
Date: Thu, 23 May 2024 20:20:16 GMT
Access-control-allow-methods: GET, HEAD, POST, PUT, DELETE, OPTIONS, PATCH
Content-type: text/html;charset=UTF-8